2007

Второто издание на фестивала се провежда от 5 до 9 май 2007г .

Поканени са Турополски Фолклорен Ансамбъл – Хърватска и Ансамбъл за песни и танци “Ланкут” – Полша. Участват състави от Елин Пелин, Харманли и София, както и съставите от район Кремиковци.

Освен генералния спонсор Екометал Инженеринг ЕООД, регулярните : Министерство на труда и социалните грижи, Бенкомерс, “ВРК Мургаш – Кремиковци”, Симид, Браво, Чипи и “Тривия Антик Хотел”, са привлечени и нови спонсори “Глобъл Стиил Кремиковци АД, XL строителство и озеленяване”, и Демакс.