Контакти

Репетициите на групите се провеждат в НЧ “Светлина Кремиковци – 1906”
София 1849, кв. Кремиковци, ул. “Радивоя” 2

Читалище “Светлина”.

гр. София,

кв. Кремиковци,

ул. Радивоя N2

Телефони:
+359 884 707 084 Валентина Китова – художествен ръководител
+359 884 707 086 Веселина Стефанова – ръководител ДТС
+359 884 939 258 Костадин Михайлов – ръководител ДТС