Контакти

Репетициите на групите се провеждат в НЧ “Светлина Кремиковци – 1906”

гр. София, кв. Кремиковци, ул. ,,Радивоя” 2

Телефони:
+359 884 707 084 Валентина Китова – художествен ръководител
+359 884 707 086 Веселина Стефанова – ръководител ДТС

Имейл: dg_kremikovtzi@abv.bg

Facebook: Ensemble Kremikovtzi

(https://www.facebook.com/ensemble.kremikovtzi)

Youtube: Ensemble Kremikovtsi

(https://www.youtube.com/channel/UCQl59_C35j3IWfbgr9E6sOw)