2009

Това издание на фестивала е маркирано от 35 годишнината на Танцовия състав